• Je moet eerst inloggen of jezelf registreren om hier toegang toe te krijgen.

Wereldwijd privacybeleid voor de consument van Coty

 

Bedankt voor uw bezoek aan Coty.

Vertrouwen is een hoeksteen van onze bedrijfsmissie. Coty stelt alles in het werk om uw vertrouwen niet te beschamen door het beschermen van de persoonlijke informatie die we verzamelen en gebruiken.

Dit wereldwijd privacybeleid voor de consument (Privacybeleid) beschrijft de informatie Coty Inc en zijn geaffilieerde bedrijven en dochtermaatschappijen (“Coty”) over u verzamelen; hoe we deze informatie gebruiken en beschermen; de keuzes die u kunt maken over hoe we deze informatie kunnen gebruiken; en hoe we uw informatie kunnen corrigeren of bijwerken.


De Coty privacypraktijken zijn in overeenstemming met:

 • De richtlijn inzake gegevensbescherming van de Europese Unie.
 • Eerlijke praktijken van informatieverstrekking opgemaakt door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
 • Het Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) privacy framework.
 • De geldende nationale en lokale wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder Sectie 5 van de U.S. FTC Act.

Bepaalde nationale wetgevingen vereisen landspecifieke informatie in een privacybeleid. Klik om informatie voor deze landen te lezen.

Frankrijk Duitsland Italië Nederland Portugal Spanje


Inhoudsopgave

 

Informatie die in dit beleid wordt behandeld

Dit privacybeleid is van toepassing op klanteninformatie, waaronder persoonlijke informatie, die wordt verzameld en gebruikt door Coty.


Door gebruik te maken van de Coty websites en mobiele toepassingen of door uw persoonlijke informatie op een andere manier aan Coty te verstrekken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en delen van uw informatie conform dit beleid. Lees dit privacybeleid zorgvuldig door en neem contact met ons op, als u vragen hebt.

Persoonlijke informatie is informatie of een combinatie van informatiestukken, die kan worden gebruikt om u op een individuele basis te identificeren.

Terug naar boven


Informatie die Coty verzamelt

We kunnen informatie over u vanaf verschillende bronnen verzamelen. Dit omvat informatie die we rechtstreeks van u verzamelen; informatie die we verzamelen wanneer u onze websites bezoekt, onze online inhoud bekijkt of onze mobiele toepassingen of andere diensten gebruikt; en informatie die we over u vanaf andere bronnen verzamelen.

Informatie die we rechtstreeks van u verzamelen
We verzamelen rechtstreeks informatie van u wanneer u kiest om gebruik te maken van onze aanbiedingen en programma's, een account op onze websites of in onze mobiele toepassingen maakt, ons belt of e-mailt of op een andere wijze informatie rechtstreeks aan ons geeft. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van informatie die we rechtstreeks van u kunnen verzamelen:


 • Naam.
 • E-mailadres.
 • Postadres.
 • Gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Telefoon en/of faxnummer.
 • Geboortedatum.
 • Andere persoonlijke informatie over u en uw familie zoals geslacht of productvoorkeuren en/of koopgedrag.
 • Gezondheidsinformatie, zoals gezondheidsinformatie die verband houdt met productgebruik en medische voorgeschiedenis.
 • Biometrische gegevens die zijn verzameld tijdens vrijwillige consumentenonderzoeken (zoals herkenning van gelaatsuitdrukkingen, hartslag en toestand van de huid).
 • Demografische informatie.
 • Betalingsinformatie (zoals een creditcard).
 • Voorkeuren van communicatie in de toekomst.
 • Contactinformatie van vrienden waarvan u wilt dat we contact met ze opnemen.
 • Telefoonnummer en opnames wanneer u onze consumentenlijn belt.

Informatie die we verzamelen wanneer u onze websites bezoekt, onze online advertenties of promoties bekijkt of onze mobiele toepassingen of andere diensten gebruikt.
We gebruiken cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen wanneer u onze websites bezoekt, onze online advertenties of promoties bekijkt of onze mobiele toepassingen of andere diensten gebruikt. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van informatie die we met deze technologieën kunnen verzamelen:
 • Informatie over uw apparaatbrowser en besturingssysteem.
 • IP-adres.
 • Webpagina’s die u hebt bekeken.
 • Links die u hebt aangeklikt.
 • Coty e-mails die u hebt geopend.
Informatie die via mobiele toepassingen wordt verzameld
Wanneer u onze mobiele toepassingen naar uw mobiel apparaat downloadt, kunnen we tevens informatie over u verzamelen. We verzamelen tevens automatisch informatie via onze toepassingen.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van informatie die we automatisch via onze toepassingen kunnen verzamelen:
 • Reclame-ID of gelijksoortige identificatie.
 • Informatie over het besturingssysteem van uw apparaat.
 • Informatie over de manier waarop u de toepassing gebruikt.

Uw keuzes over het verzamelen van informatie via mobiele toepassingen

U kunt het verzamelen van informatie door onze mobiele toepassing stopzetten door de toepassing van uw apparaat te verwijderen.

Nauwkeurige locatiegegevens

Onze mobiele toepassingen kunnen nauwkeurige locatie-informatie vanaf uw apparaat verzamelen als u uw toestemming hiervoor hebt gegeven. We kunnen gebruik maken van externe serviceproviders om locatiediensten te leveren met behulp van de door u gegeven locatiegegevens. U kunt het verzamelen van deze informatie op elk moment stopzetten door de instellingen op uw apparaat te wijzigen.

Informatie die Coty vanaf andere bronnen verzamelt
We kunnen informatie vanaf andere bronnen verzamelen, waaronder commercieel beschikbare bronnen. Voorbeelden van informatie die we vanaf andere bronnen kunnen verzamelen zijn:
 • Naam.
 • Postadres.
 • E-mailadres.
 • Geboortedatum.
 • Inkomensniveau.
 • Informatie over uw huishouden.
 • Uw interesses zoals hobby's en huisdieren.
 • Gegevens van consumenten- en marktonderzoeken.
 • Koopgedrag.
 • Publiekelijk waarneembare gegevens of activiteiten, zoals blogs, video's, internetberichten en door de gebruikers gegenereerde inhoud.

Alle informatie die we over u verzamelen kan gecombineerd worden om onze communicatie met u te verbeteren en om producten en diensten van wereldklasse te ontwikkelen.

Terug naar boven


Hoe Coty deze informatie gebruikt

 Coty bedrijfsdoeleinden

We gebruiken de informatie die we verzamelen om uw producten, aanbiedingen en diensten aan te bieden, om u te voorzien van op maat gemaakte advertenties, aanbiedingen of andere inhoud en om andere Coty bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken:

 • Uw vragen beantwoorden of op uw verzoeken reageren.
 • Monsters, prijzen, producten en informatie sturen.
 • Nieuwe producten en diensten ontwikkelen.
 • U inschrijven op wedstrijden, of programma's of aanbiedingen die u hebt gekozen.
 • Uw account maken en beheren.
 • Betaling voor aankopen of andere diensten verwerken.
 • Beschermen tegen mogelijke frauduleuze transacties of deze identificeren.
 • U e-mails en/of postberichten met informatie over Coty merken en andere inhoud waarvan we denken dat u het interessant kan vinden sturen, waaronder informatie over merken en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijfspartners.
 • Reclame volledig op uw maat ontwikkelen en aanbieden, waaronder op uw surfgedrag gebaseerde reclame.
 • Uw ervaring op onze websites verpersoonlijken door producten en informatie volledig op uw maat aan te bieden.
 • U toestaan om gebruik te maken van de sociale media op onze websites.
 • Het gebruik van onze producten, diensten en reclame analyseren.
 • Op de naleving van onze voorwaarden toezien en onze business beheren.

Terug naar boven


Delen van informatie

Het succes van ons bedrijf is afhankelijk van uw vertrouwen, en we verkopen uw persoonlijke informatie niet aan marketeers buiten Coty. We delen uw persoonlijke informatie binnen Coty en alleen zoals beschreven in dit beleid. We delen geen persoonlijke informatie met marketeers buiten Coty tenzij u ons de toestemming hiervoor geeft, of zoals beschreven in dit beleid.

Co-promoties met zorgvuldig geselecteerde bedrijfspartners
Coty kan persoonlijke en andere informatie verzamelen voor een co-promotie of een gezamenlijk programma met een bedrijfspartner en uw informatie met deze bedrijfspartner delen. Voor deze programma’s zullen we, voordat we informatie verzamelen, duidelijk aangeven dat de informatie met Coty en de deelnemende bedrijfspartners gedeeld zal worden en u om uw toestemming vragen zoals vereist door de geldende wetgeving.

Externe serviceproviders
We vertrouwen op externe serviceproviders om namens ons verschillende bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Het kan aldus nodig zijn om uw persoonlijke informatie met hen te delen. We geven onze serviceproviders enkel de persoonlijke informatie die nodig is om de diensten die we vragen juist uit te voeren, en we eisen dat ze deze informatie beschermen en niet voor andere doeleinden gebruiken.

Bijvoorbeeld, we kunnen een externe serviceprovider vragen om:

 • Uw verzoeken over producten en diensten in te willigen en uw vragen te beantwoorden.
 • Onze websites te onderhouden en onze e-mail- of andere communicatie te beheren.
 • Productmonsters te versturen, contact op te nemen met de winnaars van wedstrijden, betalingen te beheren of andere handelingen namens ons uit te voeren.
 • Onze gegevens te analyseren, soms in combinatie met gegevens van andere bronnen, om uw communicatie te sturen.
 • Onderzoeken uit te voeren en gegevens te analyseren om onze producten, diensten en websites te verbeteren.
 • Voor zover wettelijk toegestaan, om persoonlijke informatie over u dat Coty zelf heeft verzameld te combineren met persoonlijke informatie over u dat een bedrijfspartner heeft verzameld zodat we gezamenlijk op maat gemaakte promotionele communicatie naar u kunnen sturen. In dergelijke gevallen mogen onze bedrijfspartners de Coty gegevens of de gecombineerde gegevens niet gebruiken voor hun eigen, onafhankelijke marketingdoeleinden. Onze serviceprovider mag de gecombineerde informatie alleen gebruiken om uw gezamenlijke communicatie te sturen waarvan we hopen dat u ze interessant zult vinden. Als u deze gezamenlijke communicatie niet wenst te ontvangen, kunt u dit op elk moment stopzetten door de aanwijzingen die in elke communicatie of via dit privacybeleid zijn vermeld te volgen, zoals hierboven aangegeven.
 • Andere diensten die we vragen uit te voeren.

Andere situaties.
We kunnen uw persoonlijke informatie bekend maken:
 • Als onderdeel van een verkoop van een Coty merk aan een ander bedrijf.
 • Om de rechten en eigendommen van Coty te beschermen en te verdedigen (waaronder het toezien op de naleving van onze voorwaarden).
 • Wanneer vereist door de wetgeving en/of overheidsinstanties.

Bewaringstermijn van persoonlijke informatie
We bewaren persoonlijke informatie gedurende de termijn die nodig is voor het voltooien van de doeleinden die in dit privacybeleid zijn vermeld, tenzij een langere bewaringstermijn door de wetgeving is vereist of toegestaan.

Geaggregeerde en niet-persoonlijke informatie.
We delen geaggregeerde en/of anonieme informatie die u niet identificeren voor Coty bedrijfsdoeleinden. Bijvoorbeeld, we kunnen het aantal bezoekers op Coty websites of diensten bekend maken. We kunnen tevens geaggregeerde en/of anonieme informatie met onze bedrijfspartners delen die ze voor hun eigen bedrijfsdoeleinden kunnen gebruiken.

Terug naar boven


Uw keuzes & Toegang tot uw informatie krijgen

We geven u keuzes over hoe we met u communiceren.

Communicatie via e-mail
U kunt het ontvangen van promotionele e-mailberichten van Coty stopzetten door de aanwijzingen te volgen die in elk ontvangen bericht zijn vermeld.

Communicatie via de post
U kunt het ontvangen van communicatie van Coty via de post stopzetten door de aanwijzingen te volgen die in deze communicatie zijn vermeld.

U kunt het ontvangen van promotionele e-mailberichten of postcommunicatie tevens via dit privacybeleid stopzetten . Klik hier om uw land te selecteren en te leren hoe zich uit te schrijven.

Mobiele tekstberichten
We sturen u alleen promotionele mobiele tekstberichten wanneer u er expliciet om vraagt (u schrijft zich in). U kunt het ontvangen van promotionele tekstberichten stopzetten door de aanwijzingen die in het programma van de tekstberichten zijn vermeld te volgen.

OPMERKING: We zullen uw verzoek om het ontvangen van promotionele e-mail-, tekst- en postberichten van Coty stop te zetten respecteren. We kunnen u echter nog steeds servicegerelateerde communicatie sturen, zoals e-mails die uw aankopen via onze websites bevestigen. We kunnen tevens informatie voor administratieve doeleinden bewaren zodat we de verzoeken van de kopers om bepaalde types van berichten niet te sturen inwilligen.

Toegang
We ondernemen de nodige stappen om uw persoonlijke informatie nauwkeurig te houden. Vele Coty programma’s bieden toegang om de persoonlijke informatie die u tijdens de online registratie hebt gegeven te be9/17/2014kijken of bij te werken. Controleer de website waar u zich hebt geregistreerd om na te gaan of u uw informatie daar kunt bekijken of bijwerken.

Als u daar uw informatie niet kunt bekijken of bijwerken, klik hier om uw land te selecteren en te leren hoe toegang tot de informatie die u aan Coty hebt gegeven te krijgen en deze bij te werken. Coty rekent voor deze dienst geen kosten aan en reageert binnen een passend tijdsbestek op redelijke verzoeken.

Terug naar boven


Cookies en andere technologieën

Coty en onze externe serviceproviders gebruiken verschillende technologieën om te beoordelen hoe onze websites of mobiele toepassingen worden gebruikt, om uw ervaring te verpersoonlijken en om u op maat gemaakte reclame, waaronder online inhoud, aan te bieden. Bepaalde technologieën die we gebruiken kunnen het volgende bevatten:

Cookies
Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt en dat door de website dat de cookie heeft uitgegeven kan worden begrepen. We gebruiken de informatie die door cookies wordt verzameld om u en uw voorkeuren bij aanmelding te onthouden, om uop maat gemaakte advertenties, aanbiedingen en andere inhoud aan te bieden en om te beoordelen hoe onze websites worden gebruikt. U kunt cookies via de instellingen van uw browser aanvaarden of weigeren. Om meer te weten te komen, bekijk de cookie-instellingen die in uw specifieke webbrowser(s) aanwezig zijn.

Andere technologieën
We gebruiken tevens andere technologieën, waaronder webbakens en JavaScript, die soms binnen onze mobiele toepassingen met cookies of andere middelen samenwerken om uw apparaat op een unieke wijze te identificeren. Deze andere technologieën helpen om functies op onze websites en binnen onze mobiele toepassingen in te schakelen.

Terug naar boven


Op surfgedrag gebaseerde reclame

 

U kunt op surfgedrag gebaseerde reclame, aanbiedingen of andere inhoud ontvangen terwijl u met websites of andere toepassingen communiceert. Op surfgedrag gebaseerde reclame is online reclame van Coty merken en/of van onze zorgvuldig geselecteerde bedrijfspartners die volledig op uw maat is gemaakt en naar uw apparaat wordt verstuurd met behulp van een cookie of ander identificatiemiddel die voor uw apparaat is toegewezen. Deze cookies of andere identificatiemiddelen worden geplaatst in algemene interessecategorieën die we afleiden uit informatie zoals:

 

 • De webpagina's die u bekijkt en links die u aanklikt wanneer u Coty websites en andere websites bezoekt.
 • Mobiele toepassingen die u gebruikt.
 • De e-mails van Coty-merken die u bekijkt en de links die u in de e-mail aanklikt.
 • Demografische gegevens.
 • Offline en online aankoopgegevens.

We hebben onze op surfgedrag gebaseerde reclamessystemen zo ontworpen dat u enkel advertenties krijgt op basis van gegevens die u niet persoonlijk identificeren.

We respecteren uw privacy

U kunt het ontvangen van op surfgedrag gebaseerde advertenties op websites of in mobiele toepassingen op verschillende manieren beperken.


Uw keuzes omtrent het ontvangen van op surfgedrag gebaseerde reclame op websites

U kunt het ontvangen van op surfgedrag gebaseerde advertenties van Coty op websites vermijden door de cookies in uw webbrowser(s) te verwijderen of te weigeren. U kunt het ontvangen van op surfgedrag gebaseerde reclame op websites van bedrijven die deel uitmaken van het Network Advertising Initiative stopzetten door de volgende website te bezoeken: http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.

In de Verenigde Staten, Canada en de landen van de Europese unie kunt u de Ad Choices link of de Coty website van deze landen bezoeken om het ontvangen van op surfgedrag gebaseerde advertenties op websites stop te zetten. Coty zal uw keuze respecteren.

Uw keuzes omtrent het ontvangen van op surfgedrag gebaseerde reclame in mobiele toepassingen

Bepaalde besturingssystemen van nieuwere modellen van mobiele apparaten stellen u in staat om het gebruik van informatie om op surfgedrag gebaseerde reclame in mobiele toepassingen te leveren te beperken. U kunt de instellingen op uw apparaat voor dergelijke opties in het besturingssysteem van uw apparaat controleren.

Terug naar boven


Reclame van derden op Coty websites

We kunnen toestaan dat derden, waaronder bedrijfspartners en reclamenetwerken, reclame op Coty websites weergeven. Sommige van deze bedrijven kunnen uw apparaat via cookies of ander technologieën herkennen telkens ze een online advertentie naar u sturen. Dit stelt hen in staat om te weten te komen waar u, of een andere persoon die uw computer gebruikt, hun advertentie heeft gezien en om u advertenties te sturen waarvan ze geloven dat deze interessant voor u kunnen zijn.

Terug naar boven


Links naar externe websites en social media

Coty websites kunnen links naar externe websites bevatten. Coty heeft geen controle over deze externe websites. We moedigen u dan ook aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

Sociale netwerken en externe plugins

Onze websites kunnen plugins van sociale netwerken of andere derden bevatten. Een voorbeeld van een plugin is de Facebook knop “Vind ik leuk”. Indien wettelijk toegestaan, kunnen deze plugins communiceren met de derde die de plugin levert of er informatie naar sturen, zelfs als er niet op de plugin wordt gedrukt. Deze informatie kan uw IP-adres, informatie over uw browser en apparaat, en het adres van de webpagina die u op onze website bezoekt bevatten. Het laden, gebruiken of klikken op de plugins kan tevens cookies plaatsen, lezen en overdragen. Deze cookies kunnen een uniek identificatiemiddel bevatten dat het sociaal netwerk of de derde aan u heeft toegewezen. Het laden, de functionaliteit en uw gebruik van de plugins worden geregeld door het privacybeleid en de voorwaarden van de partij die de plugin levert.

Aanmelden via sociaal netwerk of derde

Onze websites stellen u in staat om aan te melden met behulp van een account van een sociaal netwerk of andere derde. Een voorbeeld van een aanmelding via een derde is "Aanmelden met Facebook”. Het aanmelden op een van onze websites met het account van uw sociaal netwerk of andere derde stelt ons in staat om informatie te verzamelen vanaf dat sociaal netwerk of derde. De aanmeldfunctie kan tevens informatie naar het sociaal netwerk of derde overdragen om u te verifiëren, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord. Het sociaal netwerk of de derde kan tevens automatisch informatie verzamelen, zoals uw IP-adres, informatie over uw browser en apparaat, en het adres van de webpagina die u op onze website bezoekt. De aanmeldfunctie kan tevens cookies van deze derde plaatsen en lezen. Deze cookies bevatten een uniek identificatiemiddel, dat door het sociaal netwerk of andere derde aan u wordt toegewezen. De functionaliteit en uw gebruik van de aanmeldfunctie worden geregeld door het privacybeleid en de voorwaarden van de partij die de aanmeldfunctionaliteit levert.

Terug naar boven


Door gebruikers gegenereerde inhoud

Bepaalde Coty websites en toepassingen stellen gebruikers in staat om hun eigen inhoud voor wedstrijden, blogs, video’s en andere functies in te dienen. Houd er rekening mee dat alle informatie die u als gebruikers gegenereerde inhoud op Coty websites indient of plaatst, als openbare informatie wordt beschouwd. Wees voorzichtig wanneer u beslist om persoonlijke, financiële of andere informatie in dergelijke berichten te onthullen. Coty kan niet beletten dat anderen deze informatie gebruiken op een manier dat in strijd is met dit privacybeleid, de wetgeving of uw persoonlijke privacy en veiligheid. Coty is niet verantwoordelijk voor het resultaat van dergelijke berichten.


Terug naar boven


Informatiebeveiliging

Coty stelt alles in het werk om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen. We hebben technische, administratieve en fysieke procedures geïmplementeerd met als doel het beschermen van persoonlijke informatie tegen verlies, verkeerd gebruik of veranderingen.

We beperken de toegang tot persoonlijke informatie voor partijen die een zakelijke reden hebben. We bewaren persoonlijke informatie zolang dit noodzakelijk wordt geacht.

Terug naar boven


Overdracht van informatie

Coty kan uw persoonlijke informatie binnen Coty en/of naar andere derden, zoals onze externe serviceproviders, overdragen. Uw persoonlijke informatie kan naar een land, anders dan deze in waar het werd verzameld, worden overgedragen, opgeslagen of verwerkt. Dit kan de Verenigde Staten omvatten. Als dit gebeurt, dragen we de informatie over in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

We hebben procedures en controles geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie beschermd wordt, ongeacht het land waar het wordt opgeslagen of naartoe wordt overgedragen.

Terug naar boven


Online privacy van kinderen

We beogen niet om online persoonlijke informatie van kinderen onder 13 jaar of zoals opgelegd door de lokale wettelijke voorschriften te verzamelen, tenzij op websites die specifiek voor kinderen zijn gemaakt. Op deze websites volgen we de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Terug naar boven


Contact opnemen met Coty

Als u vragen of opmerkingen over uw privacy hebt, neem rechtstreeks contact op met Coty. Klik hier om uw land te selecteren en u krijgt toegang tot het juiste post- en/of e-mailadres.

U kunt ons tevens schriftelijk bereiken op het volgend adres:

Coty Inc.
350 Fifth Avenue, 17th Floor
New York, NY 10118
USA

Terug naar boven


Wijzigingen aan dit privacybeleid

We zullen wijzigingen aan dit privacybeleid bekendmaken en de effectieve datum aangeven op het moment dat dit privacybeleid wordt bijgewerkt. In geval we materiële wijzigingen aan dit privacybeleid maken, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via het sturen van een e-mail naar het e-mailadres dat u het laatst aan ons hebt gegeven of via het plaatsen van een mededeling omtrent de wijzigingen op deze website.

Laatst bijgewerkt op: oktober 2016
 
Terug naar boven

 

Landspecifieke informatie

 

FRANCELes informations que vous nous communiquez sont utilisées à des fins de prospection et de fidélisation et/ou pour vous faire éventuellement parvenir des informations sur nos produits ou ceux d’autres sociétés. Elles pourront être temporairement transférées hors Union Européenne pour qualification, hébergement.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, contactez :

Wella France SAS
TSA 93300
163 Quai Aulagnier
92665 Asnieres Cedex
France

Back to top

 

DEUTSCHLANDCoty nimmt die Belange des Datenschutzes sehr ernst. Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass die Privatsphäre unserer Kunden bei der Nutzung unserer Services angemessen geschützt ist und die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie des Telemediengesetzes (TMG), eingehalten sind.

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in Deutschland ist die HFC Prestige Service Germany GmbH.

Wir verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur, sofern Ihre Einwilligung vorliegt oder eine Rechtsvorschrift die Verarbeitung oder Nutzung erlaubt. Sie können der werblichen Nutzung Ihrer Daten jederzeit widersprechen und eine erteilte Einwilligung in die Erhebung und Verwendung Ihrer Daten mit Wirkung für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen. In diesem Fall werden wir Ihre Daten in dem von Ihnen gewünschten Umfang löschen bzw. diese für eine weitere werbliche Verwendung sperren. Wenden Sie sich hierfür bitte an die HFC Prestige Service Germany GmbH (Adresse siehe nachfolgend).

Wenn und soweit für Zwecke der Werbung, der Marktforschung und/oder zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Services Nutzungsprofile unter Verwendung von Pseudonymen erstellt werden, erfolgt dies nur, soweit Sie einer entsprechenden Verwendung ihrer Daten nicht widersprochen haben. Die Nutzungsprofile werden zu keiner Zeit mit anderweitig gespeicherten Daten zu Ihrer Person zusammengeführt. Zur Geltendmachung von Widersprüchen gegen diese Verwendungen tragen Sie sich bitte über die jeweils zur Verfügung stehenden Widerspruchsfunktionen aus bzw. verwenden Sie entsprechende Opt-Out-Optionen.

Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch uns verwalteten personenbezogenen Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie dies für die Erbringung unserer Leistungen erforderlich ist bzw. wir gesetzlich oder rechtlich zur Aufbewahrung verpflichtet sind.

Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten zu erhalten. Sollten Ihre Daten falsch oder zu Unrecht von uns gespeichert sein, werden wir diese gerne berichtigen, sperren bzw. löschen. Auskunftswünsche, Widerrufs-/Widerspruchserklärungen, Beschwerden, Fragen oder Anregungen zum Datenschutz richten Sie bitte an folgende Adresse:

HFC Prestige Service Germany GmbH
Berliner Allee 65,
64295 Darmstadt,
Deutschland


Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Grundsätze und der technisch-organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen wird durch unseren Datenschutzbeauftragten überwacht. Bei Fragen zum Datenschutz steht dieser Ihnen gerne unter o.g. Adresse zur Verfügung.

Back to top

 

ITALIAAi sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, ti informiamo che, nel caso tu fornisca i tuoi dati navigando all'interno di questo sito, i dati medesimi potranno essere trattati, con mezzi elettronici,direttamente o anche attraverso terzi, per le seguenti finalita'

 1. effettuare ricerche di mercato e sondaggi, anche on-line;
 2. inviare materiale informativo, pubblicitario, promozionale e/o commerciale, sia per via e-mail che via posta, relativo sia alla Coty che ai suoi prodotti;
 3. effettuare eventuale attivita' di vendita diretta;
 4. effettuare comunicazioni commerciali interattiva
 5. partecipare a giochi e concorsi
 6. sviluppare comunicazione personalizzata


I dati potranno inoltre essere comunicati a societa' controllate, collegate e/o partecipate dalla Coty, o comunque facenti parte del gruppo Coty in Italia e/o all'estero (anche paesi extra UE), nonche' a societa' terze che effettuino attivita' di trattamento dati per conto della Coty stessa, fermi restando i livelli di sicurezza utilizzati per proteggerli ed i fini per i quali sono trattati.

In nessun caso i dati saranno ceduti a Societa' terze senza il tuo preventivo consenso.

In relazione al trattamento dei dati, potrai altresi' esercitare in qualunque momento i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, rivolgendoti a

Labocos S.r.l.
Viale Giorgio Ribotta 11
00144 Roma
Italy

 

Back to top

 

NEDERLANDOvereenkomstig de Wet van 6 juli 2000 houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht tot toegang, verbetering en verzet van uw persoonlijke gegevens. De verantwoordelijke voor de bewerking van uw gegevens in Nederland is de venootschap HFC Prestige International Netherlands B.V. 

Indien u hierover meer informatie wilt, kunt u schrijven naar:
 
HFC Prestige International Netherlands B.V. 
Postbus 1345
3000 BH Rotterdam
Netherlands
 

 

PORTUGALOs seus dados pessoais serão recolhidos e inseridos pela Wella Prestige Products Portugal S.A. (de ora em diante abreviadamente designada por Coty) num ficheiro automatizado para realização de actividades de marketing, incluindo informá-lo e pedir a sua opinião sobre produtos, ofertas e serviços da Coty e realizar estudos de mercado, através de qualquer meio, incluindo por e-mail ou SMS ou MMS, assim como realizar tratamento de dados com o objetivo de adequar as nossas comunicações ao seu perfil de consumo. De igual forma, os seus dados poderão ser utilizados para lhe enviar informação relativa a terceiras empresas relacionadas com os setores de comunicação, ócio e grande consumo.O preenchimento dos dados é obrigatório. Caso pretenda vir a ter acesso aos seus dados ou deseje que os mesmos sejam rectificados, alterados ou eliminados deverá dirigir-se à Coty (Ref. Dados Pessoais) pelos seguintes meios: (i) email: https://coty.com/contact-information; ou por (ii) carta, Rue da Fonte da Caspolima, Quinta da Fonte, 6 Edif Alvares Cabral, 2774 527 Paco de Arcos. Os dados recolhidos poderão ser transmitidos a outras empresas (designadamente, outras sociedades do grupo Coty), sedeadas em Portugal ou no estrangeiro, para realização de actividades de marketing. Caso deseje opor-se a tal cedência deverá assinalar este campo. Nos termos legais, a Coty adoptou medidas para assegurar que os dados facultados sejam protegidos contra o acesso ou utilização por terceiros não autorizados. Todavia, a Coty chama a atenção para a existência de um risco residual de acesso não autorizado na internet.


Caso não deseje receber mais comunicações da Coty, clique aquí

Back to top

 

SPAINSus datos serán incorporados a los ficheros de las compañías Coty para informarle y pedir su opinión sobre ésta o nuevas ofertas relativas a los productos y servicios de las citadas sociedades y realizar estudios de mercado, a través de cualquier medio, incluso e-mail o SMS, así como para realizar tratamientos con el objeto de adecuar nuestras comunicaciones a su perfil particular. Asimismo, sus datos podrán ser utilizados por las empresas anteriormente indicadas para enviarle información relativa a terceras empresas relacionadas con los sectores de telecomunicaciones, ocio y gran consumo. Si desea acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos, oponerse a su tratamiento o que los mismos no sean utilizados para ofrecerle información de las empresas anteriormente mencionadas o de terceras empresas, diríjase a 

HFC Prestige Products S.A.U, Avenida de Bruselas, 24, Alcobendas, 28108 Madrid, Spain

Si no deseas recibir más comunicaciones de Coty, haz clic aqui

 

Back to top